Gizlilik Politikamız

Kişisel verilerinizin gizliliği ve korunması bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle, hazırladığımız bilgilendirme dokümanı kişisel verilerinizi koruma konusunda ne kadar hassas olduğumuzu göstermektedir. Ayrıca, bu dokümanda kişisel verilerinizle ilgili tam kontrolün size ait olduğunu açık bir şekilde belirtiyoruz. Bu gizlilik sözleşmesi, Edmeg.com'un (‘Edmeg’), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı) kapsamındaki tüm yükümlülüklerini açıklar. Bu yükümlülükler, veri toplama, veri işleme, veri kullanımı ve veri anonimleştirme süreçlerini içerir.

1-Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu kapsamında "Edmeg" tarafından işlenecek ve VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) hizmete girdiğinde, Edmeg Veri Sorumlusu olarak başvuruda bulunacaktır.

2-Kimden, Hangi Yöntemler İle Veri Alabiliriz?
"Edmeg" iş ilanı vermek isteyen işverenlerden, açık rızası ve özgür iradesiyle veri alır. Bunun dışında "Edmeg" bir iş arama motoru olduğu için diğer iş ilanı sitelerinin iş ilanlarını da toplayarak yayınlar ve o ilanla ilgilenen kullanıcıları yine ilanın asıl kaynağına yönlendirir ve ilanın kaynağını da belirtir.
Bu veriler aşağıdaki yöntemlerle alınabilir:

 • "Iş İlanı Ver" formunun doldurulması,
 • E-posta, Whatsapp, SMS gönderimleri,
 • Sesli telefon görüşmeleri sonucunda veri alınması.
*Edmeg, iş arayanlardan veya normal bir ziyaretçiden herhangi bir kişisel veri talep etmez ve kullanıcılarının IP adresi dahil hiçbir kişisel veriyi kaydetmez.

3-Kişisel Verilerin Alınma Amaçları Nelerdir?
"Edmeg", Türkiye İş Kurumu'nun mevzuatına uygun bir iş ilanı sitesidir ve iş arayanlar için işverenlerin iletişim bilgilerine serbestçe erişim sağlayan internet sitelerinin, izin belgesi almasına gerek olmadığı hükümleri dahilinde işverenlere ait iletişim bilgilerini iş arayanlara açıkça göstermektedir. Bu amaçla, gerçek veya tüzel işverenlerin "İŞ İLANI VER" formunu doldurması ve açık rızası alınarak, firma adı, ad soyad, telefon, açık adres bilgileri alınır. Ayrıca, güvenlik ve resmi makamların talep ettiği durumlarda kullanım şartlarında işveren bilgilendirilerek, IP adresi ve tarih-saat bilgileri de alınabilir. "Edmeg", iş arayanlardan veya normal bir ziyaretçiden herhangi bir kişisel veri talep etmez ve kullanıcıların siteyi kullanımları sırasında IP adresi dahil hiçbir kişisel veriyi kayıt altına almaz.

4-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Müşterilerden kişisel veriler, elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplanır ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilmektedir. Ayrıca bu amaçlar, Aydınlatma ve Rıza Metni'nde de belirtilmektedir.

5-KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVK KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz hakları aşağıda bildiriyoruz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişileri öğrenme,
 • Yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesi talep etme ve düzeltme işleminin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna uygun işlenmesine rağmen verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi talep etme ve silinme işleminin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemler vasıtasıyla analiz sonucunda size zarar veren bir sonuç oluşması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin yasa dışı şekilde işlenmesi nedeniyle zarar gördüğünüzde tazminat talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvurularınızı İletişim Birimimizde bulunan telefon numaramızdan bize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir.

Gizlilik Sözleşmesinde Değişiklikler Gizlilik Sözleşmesi zamanla değişebilir. Ancak, sizin izniniz olmadan bu sözleşmedeki haklarınız her zaman korunacaktır. Değişikliklerin son hali her zaman https://www.edmeg.com/kurumsal/gizlilik-politikasi sayfasında yayınlanacaktır.